Rekonstruktion av en förhistorisk båt

 

I förhistorisk tid var båten en mycket betydelsefull del av människornas vardag. Att färdas på vattenleder var det oslagbart smidigaste och säkraste sättet att transportera sig under sommarhalvåret i en tid då vägar ännu inte existerade. ”Björkebåten” , daterad till 400-talet e. Kr, är vårt äldsta svenska fynd av en båt hopfogad av järnnaglar.

 

Båten är en övergång från stockbåt till klinkbygge, byggd av fura, gran och lind och var ca 7,20 m lång 1,24 m bred.  Båten hittades  inom Björke by vid Gävle 1947 i samband med upprensningen av en kanal, och resterna av den finns idag utställd på Gävleborgs museum.

Flera intressanta frågor har väckts kring båten och dess historia.

 

Har den paddlats eller rotts, och vem var det egentligen som lämnade båten åt sitt öde och varför? Under somrarna 2002 och 2003 rekonstruerades för första gången ”Björkebåten” med tidsenliga redskap på järnåldersgården Gene fornby i Örnsköldsvik av en skicklig båtbyggare med enbart historiska redskap. Båtbygget blev en stor attraktion för besökarna. Repliken blev något mindre än originalet, drygt 5 m, och kom därför att kallas ”Genebåten”.

Genebåten var inte lika stadig som Björkebåten, men vi försökte ändå använda den till att lägga ut och ta upp nät med. På så vis fick den en betydelse för den dagliga verksamheten under somrarna förutom att besökarna fick titta på och höra om den under guideturerna.

 

RAPPORTEN OM BÅT BYGGET

Gene fornby, Örnsköldsvik.
Foto Agne Säterberg, Destination Höga Kusten.
www.destinationhogakusten.comTextruta: Hantverk

AGMA Forntid & Äventyr AB med Destination Höga Kusten

Gene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comGene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comGene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comGene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comGene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.com