Hussvamp

 

Gene fornby är ett paradis för denna vidriga svamp

Skada av den äkta hussvampen är den allvarligaste av alla brunrötesvampar då den kan bilda och transportera fukt själv och på så sätt skapa sig en egen gynnsam livsmiljö. Gene fornby är ett paradis för hussvampen då den har alla möjligheter att etablera sig tack vare de gynnsamma markförhållande som råder på platsen.

Det har varit en ständig kamp mot hussvampen i Gene fornbys långhus under alla år, och den har förstört de flesta bärande stolparna i långhuset samt övrigt virke som varit nära eller i direkt kontakt med mark. Svampen bryter ner träkonstruktioner genom att förtära cellulosan som sedan förlorar sin hållfasthet. Vi har bytt över 130 stolpar i Genes långhus, vi har sprutat med bekämpningsmedel mot svamp, vi har bränt och tjärat stolparna och huset och områdena runt stolparna har dränerats med slangar och grovt grus. Men problemet finns kvar, huset är dränkt i svampsporer, ett problem som aldrig har fått lyftas fram men som i sig är mycket intressant ur forskningssynpunkt.

Bilderna ovan säger lite av vad vi har haft som motståndare i kampen om Gene fornbys långhus, en motståndare som nu troligtvis vinner kampen om Gene fornbys Långhus nu när vi lämnat gården.

Hussvamp, Gene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comHussvamp, Gene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comHussvamp, Gene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comHussvamp, Gene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comHussvamp, Gene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comHussvamp, Gene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comTextruta: Hantverk

AGMA Forntid & Äventyr AB med Destination Höga Kusten

Gene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comGene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comGene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comGene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comGene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.com