Bygdespel i forntid och 1700-tal

 

Under alla år av verksamhet i Gene fornby har det vuxit fram en stor familj med namngivna personer som har speciella personligheter. Likaså har det ”skapats” granngårdar, Bäck och Vågsnäs, där det bor uppdiktade personer som också blivit tilldelade egenskaper.

 

På den rekonstruerade järnåldersgården Gene fornby i Örnsköldsvik har syftet varit att göra järnåldern levande för besökarna, och rollspel har använts i den publika verksamheten hela året. Under guideturerna på somrarna har rollspel anordnats för att besökarna ska få lära känna gårdens personer närmare och ta del av deras vardagliga problem och glädjeämnen. Rollspelen har gjort arkeologiska fakta levande och varit mycket uppskattade.

 

Eftersom levandegörandet av fornbyn blev något av vår ”image” kände vi att det nu var dags att gå vidare med dramat på en högre nivå. Tanken på att arbeta fram ett bygdespel föddes egentligen med anledning av att Gene fornby tillsammans med medeltidscentret Styresholm och hällristningsmuséet i Nämforsen skulle vara värdar för en tre dagar lång nätverksträff för alla fornbyar i Sverige (dåvarande NSLF) i oktober 2001.

 

Vi ville naturligtvis överraska med något alldeles speciellt! Tre personer med goda kunskaper om teater och film skrev en ”fortsättning” på Genefamiljens uppdiktade levnadsöden, och resultatet blev historien om när Isgerd från Jämtland anlände till Genegården. Alla som arbetade under sommarsäsongen, gamla som unga, var med, d.v.s. dryga 20 personer. Vår scen var platsen utanför långhuset, och vi hade vädrets makter med oss! Vi kallade spelet för ”Genespelet”.

 

Efter detta lyckade framträdande blev alla sporrade att fortsätta med ”skådespeleriet”, och direkt efter kom tanken på en fortsättning. Sagt och gjort, de följande somrarna (2002, 2003 och 2004) fortsatte historien om Genefamiljen med ett nytt bygdespel varje år som framfördes utomhus för en allmän publik med långhuset och övriga fornbyn som kuliss.

 

Bygdespelet blir ideell förening

2005 kom en vändning då stiftelsen Gene fornby fick lägga ner sin verksamhet. Plötsligt hade eldsjälarna ingen plats att spela teater på längre. Eftersom alla ville fortsätta med skådespeleriet bildade vi, på initiativ av AGMA– Forntid och Äventyr, en förening, ”Genefolkets Teaterförening”, och lämnade Gene fornby för att hitta en ny plats.

Sommaren 2005 uppförde vi så vårt spel på Brynge kulturområde i

Sidensjö, men inte i järnåldern, utan i 1700-talsmiljö, och det handlade om Brynge sågverks grundare Erik Bergvik och människorna kring honom i den lilla byn på 1760-talet.

De fyra föreställningarna 2005 då ca 400 personer kom och tittade gjorde succé. År 2006 blev det ännu ett, dock det sista bygdespelet med det gamla gänget från Gene fornby. Vi satte då upp ett spel om rysshärjningarna i Nätra på 1700-talet på Nätra hembygdsgård i Bjästa, och även det blev en succé.

2007 blev det inget mera spel, utan föreningen var istället medarrangör till en medeltidsdag den 7 juli på Gene fornby tillsammans med AGMA Forntid & Äventyr och Föreningen Medeltid i Anundsjö (MIA).

 

2008 Genomförde Angermannaorden och AGMA Forntid & Äventyr AB ett Trehövdingating på Gene fornby den 12 juli, vilket blev en succé. Trehövdingatinget kommer nu att vandra vidare och kommer med största sannolikhet att bli i Sundsvall 2009 och Östersund 2010.

 

Hösten 2008 lade vi så ner föreningen Genefolkets Teaterförening  för gott eftersom alla gått skilda vägar och vi inte längre mäktade med att skriva och uppföra ett bygdespel. Vi, Agne & Maria, flyttade till Nordingrå.

Allt har ett slut!

 

Men… Vi ger inte upp, för vi ser nu nya möjligheter på Lappuddens Friluftscenter i Nordingrå. Finns det personer intresserade för amatörteater i Nordingrå eller Kramfors så är ni välkomna att kontakta oss.

...efter ett slut tar alltid något nytt vid.

Agne 070-625 07 83 eller Maria 070-286 43 05

www.lappudden.se

Skådespel och drama

Höga Kusten, Bjästa
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comTextruta: Hantverk

AGMA Forntid & Äventyr AB med Destination Höga Kusten

Gene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comGene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comGene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comGene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.comGene fornby, Örnsköldsvik
Foto Agne Säterberg
www.destinationhogakusten.com